Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika Plana


Investicije u opštini Velika Plana

Šta su braunfild investicije?


- U Evropi se pod braunfild investicijama podrazumevaju sve investicije u bivše industrijske komplekse, stare zapuštene fabrike, železničke zone, skladišta i luke, sa ciljem da se unese nova namena i unapredi stanje životne sredine.

BRAUNFILD

Napuštena industrijska postrojenja I ruinirani kompleksi, obično smeštena u delovima grada koji su u vreme industrijske revolucije bili jezgra razvoja, u razvijenim zemljama ne predstavljaju rugla kao kod nas, već veoma atraktivna mesta kojima je udahnut novi život. Takve takozvane braunfild investicije, koje pored oživljavanja starih objekata, podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta, u svetu su aktuelne već oko dve decenije.

Lokacije u koje se ponovo investira mahom su u izgrađenim zonama gradova i drugih naseljenih mesta, što znači da se koriste već građena zemljišta, umesto da se troše nove poljoprivredne, zelene ili druge neizgrađene zone.

gosa.pdf buducnost.pdf vir.pdf perkon.pdf progres.pdf kelja.pdf masukic.pdf

Korist koju gradovi i ostale sredine imaju od braunfild projekata je višestruka, a investitori imaju određene prednosti (često već izgrađenu infrastrukturu, pa samim tim manje troškove). Prednost je, između ostalog, i u tome što se u tim sredinama ne troše novo zemljište i uređuju se zapuštene oblasti koje su često u naseljenom okruženju.

Lokacije pogodne za braunfild investicije…

Poslovni prostor u centru Velike Plane