Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika Plana


Prostorni plan opštine Velika Plana 2012-2020

Preuzmite u PDF fajlu…


ProstorniPlanOpstinaVelikaPlana2012-2022.pdf

LEAP Velika Plana

Preuzmite u PDF fajlu…


Strategija održivog razvoja - Velika Plana

Preuzmite u PDF fajlu…


Kataster zagađivača opštine Velika Plana

Preuzmite u PDF fajlu…


Nadležnosti i funkcije kancelarije LER

Preuzmite u PDF fajlu…


LER Velika Plana

Power point prezentacija

Preuzmite prezentaciju…


LEAP - Velika Plana.pdf Strategija odrzivog razvoja - Velika Plana.pdf Kataster zagadjivaca opstine Velika Plana.pdf nadleznostiLER.pdf PrezentacijaLER.ppt

Program FZZS 2014

Preuzmite u PDF fajlu…


ProgramFZZS2014.pdf Pregled projekata


Pregled dokumentacije…

Strategija razvoja socijalne zaštite opštine Velika Plana

Preuzmite u PDF fajlu…


STRATEGIJA SOCIJALNE ZASTITE 2013-2017.pdf

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost opštine Velika Plana

Preuzmite u PDF fajlu…


Akcioni_plan_za_Rodnu_Ravnopravnost_SO_VP.pdf