Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika Plana


Istorijat lokalnog ekonomskog razvoja opštine Velika Plana

Opština Velika Plana je krajem 2008. godine formirala u okviru Odeljenja za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj. Opštinska uprava do tada nije imala odsek u okviru nekog odeljenja gde se objedinio paket usluga: potencijalnim investitorima, privrednicima, poljoprivrednicima, pisanje projekata i apliciranje kod predpristupnih fondova Evropske unije.


Formiranjem Odseka za lokalni ekonomski razvoj vođeno je prevashodno ostvarivanju sledećih ciljeva:

Odsek za lokalni ekonomski razvoj je prevashodno razvojno orjentisan, uvodi nove načine komunikacije sa zainteresovanim stranama, radi na formiranju brenda opštine kao mesto za dobar i kvalitetan život.


Glavne funkcije Odseka LER-a su:

- Svakodnevni kontakti sa lokalnim privrednicima i preduzetnicima,

- Procena i ocena mogućnosti za jačanje kapaciteta ili instrumenta za podršku privrednicima,

- Pružanje zakonske i tehničke podrške, davanje saveta i informacija,

- Razvijanje programa za obuku pojedinaca koji započinju vlastiti posao, kao i za poslovna udruženja,

- Organizovanje obuke za mala i srednja preduzeća o tome kako se sastavljaju predlozi projekata i priprema dokumentacije za podizanje kredita ili apliciranje za neku donaciju, upućivanje na donatorske programe ili raličite izvore finansiranja,

- Obezbeđivanje finansijske podrške ili olakšica za odrađene kategorije privrednika,

- Pomoć u promociji i povezivanju sa potencijalnim kupcima i dobavljačima,

- Promovisanje preduzetništva javnog ili privatnog partnerstva.