Lokalni Ekonomski Razvoj - Velika Plana Pravi i ekonomični putevi se uvek mogu pronaći i izabrati!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
Početna Aktuelnosti Privreda Sajmovi Industrijska zona Dokumenta i projekti O LER-u Kontakt

Created by DzAJA

Copyright© 2014-LER Velika Plana


VELIKA PLANA


INDUSTRIJSKE ZONE OPŠTINE VELIKA PLANA

Položaj opštine

Polozaj opštine VP

opširnije

Radna zona “Sever” levo I desno od oraškog puta

Radna zona Sever

opširnije

Radna zona “Jug”

Radna zona Jug

Turističko rekreativna zona oko >Žabarskog mosta<

TRZ oko Žabarskog mosta

LOZOVIK

opširnije

opširnije

Radna zona pored autoputa

Radna zona pored autoputa

opširnije

Radna zona pored železničke stanice

Radna zona pored železničke stanice

opširnije

Radna zona pored državnog puta - “Carigradskog druma”

Radna zona pored državnog puta - Carigradski drum

opširnije

MILOŠEVAC

Radna zona pored “Carigradskog druma” u blizini žel. stanice


RZ pored Carigradskog druma u blizini žel. stanice

opširnije

Turističko rekreativna zona oko “Miloševačkog jezera”

TRZ oko Miloševačkog jezera

opširnije

Strana 1

Strana 2