Sadržaj se učitava

LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ
Velika Plana
O Ler-u
Istorijat lokalnog ekonomskog razvoja opštine Velika Plana
Opština Velika Plana je krajem 2008. godine formirala u okviru Odeljenja za privredu, Odsek za lokalni ekonomski razvoj. Opštinska uprava do tada nije imala odsek u okviru nekog odeljenja gde se objedinio paket usluga: potencijalnim investitorima, privrednicima, poljoprivrednicima, pisanje projekata i apliciranje kod predpristupnih fondova Evropske unije.
 
Formiranjem Odseka za lokalni ekonomski razvoj vođeno je prevashodno ostvarivanju sledećih ciljeva:
  • ostojanje razvijenih usluga za podršku preduzetnicima, poljoprivrednicima i investitorima na loklanom nivou koje bi bile u blizini klijenata, postojanje sistematičnog prenosa informacija korisnicima.
  • Uvođenje razvijenih paketa za investitore, da ljudi u opštinama brinu za investitore. Ukoliko ste investitor ili preduzetnik, bitno je da postoji jedinstveno mesto/osoba kojoj se možete obratiti.
  • Komunikacija između različitih organizacija koje pružaju podršku na lokalnom nivou, kao i između opštine i biznis sektora.
  • Prostorije LER kancelarije treba da budu atraktivne potencijalnim klijentima (vizuelni izgled, mogućnost privatnosti za razgovor sa klijentima o problemima koji ih muče), prikladne za efikasan rad, savremena oprema, prostorija za trening, edukaciju, prezentaciju i mesto gde bi privrednici i lokalna samouprava sarađivali sa jednim zajedničkim ciljem unapređenja osnovne klime i isticanja svega pozitivnog što se događa u opštini.
Odsek za lokalni ekonomski razvoj je prevashodno razvojno orjentisan, uvodi nove načine komunikacije sa zainteresovanim stranama, radi na formiranju brenda opštine kao mesto za dobar i kvalitetan život.
Glavne funkcije Odseka LER-a su:
- Svakodnevni kontakti sa lokalnim privrednicima i preduzetnicima,
- Procena i ocena mogućnosti za jačanje kapaciteta ili instrumenta za podršku privrednicima,
- Pružanje zakonske i tehničke podrške, davanje saveta i informacija,
- Razvijanje programa za obuku pojedinaca koji započinju vlastiti posao, kao i za poslovna udruženja,
- Organizovanje obuke za mala i srednja preduzeća o tome kako se sastavljaju predlozi projekata i priprema dokumentacije za podizanje kredita ili apliciranje za neku donaciju, upućivanje na donatorske programe ili raličite izvore finansiranja,
- Obezbeđivanje finansijske podrške ili olakšica za odrađene kategorije privrednika,
- Pomoć u promociji i povezivanju sa potencijalnim kupcima i dobavljačima,
- Promovisanje preduzetništva javnog ili privatnog partnerstva.