Sadržaj se učitava

LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ
Velika Plana
Industrijska zona / Velika Plana
Radna zona “Sever” levo I desno od oraškog puta
Radna zona ''Sever'' obuhvata prostor levo i desno od regionalnog puta Velika Plana – Smederevo, na izlasku iz Velike Plane. Može se reći da na području opštine Velika Plana, ova zona ima najveći potencijal za izgradnju proizvodnih kapaciteta jer je opremljena instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i gasovada. U zoni se nalazi sistem za prečišćavanje otpadnih voda tako da sa stanovišta uslova zaštite sredine i tretmana otpadnih voda u budućim industrijskim pogonima ova zona poseduje izuzetne pogodnosti i uslove za ispunjavanje ekoloških standarda.Zona se nalazi u blizini saobraćajne petlje koja povezuje regionalni put Smederevo – Velika Plana i autoput Beograd – Niš, na udaljenosti od oko 1 km.

Ukupna površina zona je oko 65 ha od čega je izgrađeno približno 20 ha.