Sadržaj se učitava

LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ
Velika Plana
Industrijska zona / Velika Plana
Položaj opštine
Kao prostorni sistem, opština Velika Plana leži u plodnoj velikomoravskoj niziji, kojom pored reke Velike Morave i njenih pritoka, «protiče» i najznačajniji infrastrukturni koridor; u njoj su skoncentrisana naselja, prirodni potencijali i aktivnosti. Upravo ovaj koridor predstavlja osovinu razvoja Srbije, a istovremeno je samo deo značajne evropske osovine razvoja, kojom se upravo na ishodištu Velike Plane, spajajući se krakom Velike Morave, dalje ostvaruju veze sa  Bugarskom, Grčkom, Turskom, i dalje. Ovakav geografski položaj je značajna uporedna prednost u odnosu na druge prostorne celine, i pruža potencijale koji se mnogo aktivnije moraju eksploatisati u dugoročnom razvoju opštine.    Položaj opštine Velika Plana sadrži nekoliko ključnih elemenata od kojih zavisi njen prostorni razvoj, odnosno ekonomski, socijalni i ekološki kvalitet razvoja  kao urbanog centra i 12 seoskih ili manje urbanih naselja opštine.

Ti elementi su:

A) Položajni centralitet  

B) Autoput i železnička pruga (koridor X)

V) Reka Velika Morava   

D) Kontekst regionalnog povezivanja i usaglašavanja.