Sadržaj se učitava

LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ
Velika Plana
BRAUNFIELD INVESTICIJE
Investicije na teritoriji Velike Plane - BRAUNFIELD
Šta su braunfild investicije?

U Evropi se pod braunfild investicijama podrazumevaju sve investicije u bivše industrijske komplekse, stare zapuštene fabrike, železničke zone, skladišta i luke, sa ciljem da se unese nova namena i unapredi stanje životne sredine.

Napuštena industrijska postrojenja I ruinirani kompleksi, obično smeštena u delovima grada koji su u vreme industrijske revolucije bili jezgra razvoja, u razvijenim zemljama ne predstavljaju rugla kao kod nas, već veoma atraktivna mesta kojima je udahnut novi život. Takve takozvane braunfild investicije, koje pored oživljavanja starih objekata, podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta, u svetu su aktuelne već oko dve decenije

Korist koju gradovi i ostale sredine imaju od braunfild projekata je višestruka, a investitori imaju određene prednosti (često već izgrađenu infrastrukturu, pa samim tim manje troškove). Prednost je, između ostalog, i u tome što se u tim sredinama ne troše novo zemljište i uređuju se zapuštene oblasti koje su često u naseljenom okruženju.

Lokacije pogodne za braunfild investicije…

Lokacije u koje se ponovo investira mahom su u izgrađenim zonama gradova i drugih naseljenih mesta, što znači da se koriste već građena zemljišta, umesto da se troše nove poljoprivredne, zelene ili druge neizgrađene zone.
Dokumentacija
08.07.2019
pdf_icon Goša montaža a.d. Poslovna, stambena zgrada u Velikoj Plani
08.07.2019
pdf_icon Budućnost (bivša štamparija) Poslovno - proizvodni prostor u Velikoj Plani
08.07.2019
pdf_icon VIR d.o.o. Poslovno - proizvodni prostor u Velikoj Plani
12.07.2019
pdf_icon Lokacija u centralnom delu Industrisjke zone
12.07.2019
pdf_icon Privatna parcela u Industrijskoj zoni